جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر سيدعلي اصغرسفيدگر
آدرس مازندران.بابل كوچه پاسداران جنب بانك سپه
 مسول فنی دکتر سيدعلي اصغرسفيدگر
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-111-2225176
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه