جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکترخيرخواهان
آدرس مازندران.بابل خيابان امام كوچه شهيد كاووسی
 مسول فنی دکترخيرخواهان
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-111-5255513
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه