جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر حميد رضا نژاد
آدرس مازندران.رامسر خ امام روبروي بانك سپه دكتربهادري
 مسول فنی دکتر حميد رضا نژاد
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-192-4221998
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه