جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر پرتو آذر
آدرس شهرستان شیراز - بلوار نصر ریاستی 2 - جنب داروخانه دکتر کبیری
 مسول فنی دکتر پرتو آذر
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 9:00 شب
تلفن 0098-711-7322379
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه