جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر ناهید سخایی
آدرس مازندران - ساری - ميدان شهداء - بلوار طالقاني - مجتمع سارگل
 مسول فنی دکتر ناهید سخایی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-151-3406267
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه