جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر مهزاد
آدرس اصفهان.خ شمس آبادي چهارراه قصر
 مسول فنی دکتر مهزاد
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-311-2369769
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه