جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر قاضي عسگر
آدرس اصفهان.انتهاي رباط دوم ضلع شمالي ميدان ورودي ملك شهر
 مسول فنی دکتر قاضي عسگر
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-311-4410442
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه