جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر جوادی
آدرس تهران.ميدان جليلي -ميدان فلاح
 مسول فنی دکتر جوادی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-21-55731184
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه