جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر شایان
آدرس فارس.شیراز.حد فاصل فلسطین و 20 متري مقابل هوابیمایی اسمان
 مسول فنی دکتر شایان
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-711-2319190
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه