جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکترجزایري
آدرس استان فارس.شیراز-خیابان زند-روبروي بیست متري مجتمع نشاط
 مسول فنی دکترجزایري
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-711-2344611
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه