جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکترزمانی
آدرس استان فارس.شیراز.خیابان زند جنب داروخانه ویژه
 مسول فنی دکتر زمانی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-711-2336269
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه