جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه قائم
آدرس کرمان-زرند میدان امام خمینی جنب بازار
 مسول فنی ساحل سلطانی
خدمات پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 03424220103
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه