جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پارسا
آدرس کرمان میدان آزادی اول خیابان استقلال
 مسول فنی بهمن صدیقی
خدمات پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 2448864
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه