جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بهار
آدرس کرمان خیابان فردوسی اول خیابان پروین اعتصامی ازمایشگاه بهار
 مسول فنی دکتر محیط
خدمات پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 2460009
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه