جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان امید
آدرس ابهر- شهر گلسار- بیمارستان تامین اجتماعی امید - آزمایشگاه
 مسول فنی سرکار خانم دکتر قدوسی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزيه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-242-5279241
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه