جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه کلینیک فرهنگیان
آدرس کرمان -خیابان قرنی کوچه دبیرستان امام کلینیک فرهنگیان
 مسول فنی دکتر زمانی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 03412220612
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه