جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرصاد
آدرس کرمانشاه - کرمانشاه -بلوار شهيد بهشتي -ابتداي 30 متري دوم
 مسول فنی دکتر مهدي امامي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار
تلفن 0098-835-8355199
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه