جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان شهيد رجائي
آدرس کهکیلویه و بویر احمد -دوگنبدان - بیمارستان شهید رجایی.
 مسول فنی دکتر صفدر فرماني
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-742-2224711
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه