جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشتي درماني شماره 3
آدرس کهکیلویه و بویر احمد -دوگنبدان - خيابان بلاليان
 مسول فنی دانشگاه علوم پزشکي
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-742-22222189
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه