جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشتي درماني سي سخت
آدرس کهکیلویه و بویر احمد - یاسوج -دنا - مرکز سي سخت- دانشگاه علوم پزشکي
 مسول فنی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-744-3262274
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه