جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشت شماره 1
آدرس بافق-خیابان 15 خرداد-جنب اورژانس 115
 مسول فنی دکتر وحید
خدمات بیوشیمی-میکروبیولوژی-هماتولوژی-سرولوژی-تست عدم اعتیاد-تست حاملگی-ازمایش اب و مواد غذایی
ساعت کار
تلفن 03524222022
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه