جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان ولیعصر
آدرس یزد- بافق -میدان ولیعصر
 مسول فنی دکتر محمد زمان وحید
خدمات
ساعت کار
تلفن 0098-352-4224041
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه