جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه
آدرس تهران،ميدان راه آهن،خيابان بهداري،بيمارستان بهارلو،آزمايشگاه سم شناسي
 مسول فنی خانم دکتر محمدی ضیاء
خدمات انجام تست عدم اعتیاد و اسکرین دارویی و آزمایشات سم شناسی
ساعت کار
تلفن 02155681017
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه