جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه تأمين اجتماعي شبستر
آدرس آذربايجان شرقي - شبستر - بلوار بسيج- جنب هتل گلشنراز
 مسول فنی
خدمات کلیه آزمایشهای روتین
ساعت کار
تلفن 0098-471-2221091-2
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه