جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان امام رضا - رياست محترم بيمارستان
آدرس مازندران - آمل- خيابان امام رضا
 مسول فنی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 3232340-6
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه