جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر مفید
آدرس خیابان ولی عصر- عدالت 35
 مسول فنی دکتر مخمد بینا
خدمات -سیتولوژی-پاپ اسمیر-هماتولوژی-میکروب شناسی-سرولوژی-بیوشیمی-ایمونولوژی-آندرولوژی -مچهز به دستگاه الکتروکمی اومینسانس
ساعت کار
تلفن 01712263612
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه