جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پارس
آدرس خیابان ولی عصر-نبش عدالت 31 (روبه روی خیابان مرداد)
 مسول فنی دکتر مخمد بینا
خدمات -سیتولوژی-پاپ اسمیر-هماتولوژی-میکروب شناسی-سرولوژی-بیوشیمی-ایمونولوژی-آندرولوژی -مچهز به دستگاه الکتروکمی اومینسانس
ساعت کار
تلفن 01712345337
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه