جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر عصاریان
آدرس خیابان طالقانی جنب داروخانه نجات
 مسول فنی دکتر حمیدعلی عصاریان
خدمات تشخیص طبی و پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 2225328
پست الکترونيک labradez.blogfa.com
وب سايت labradez.blogfa.com

تصاویر آزمایشگاه