جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان آریا
آدرس رشت بیمارستان آریا - نرسیده به فرودگاه ‏
 مسول فنی دکتر رضایی جوان
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-131-7224881
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه