جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر هاشمیان
آدرس خيابان مجيديه جنوبي سه راه ارامنه کوچه کاظمي پلاک 6
 مسول فنی دکتر هاشمیان
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-21-22533327
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه