جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رازی
آدرس لرستان ازنا بلوارجهاد ازمایشگاه تشخیص طبی رازی
 مسول فنی اقای حسامی
خدمات بیوشیمی.هورمون.سرولوژی.خون شناسی.انگل شناسی.میکروبیولوژی.تجزیه ادرار.
ساعت کار
تلفن 0666-4232336
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه