جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رایت
آدرس تهران - خیابان ولیعصر - روبروی خیابان انتظام
 مسول فنی خانم دكتر حكيمي
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی -انگل شناسی- میکروب شناسی
ساعت کار 7 صبح تا 7 شب
تلفن 0098-21-55381119
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه