جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان امام زمان (عج )
آدرس مشهد_پنجراه خیابان سرخس
 مسول فنی دکترامیر بشیان
خدمات
ساعت کار
تلفن 3652000
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه