جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان شریعتی
آدرس اصفهان.خیابان چهارباغ
 مسول فنی دکتر یزدانی پور
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-311-6272001
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه