جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شیخ بهایی
آدرس اصفهان.خیابان بزرگمهر
 مسول فنی دکتر جنتی پور
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-311-2642612
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه