جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دارالشفا فاطمیه
آدرس اصفهان.خیابان زینبیه
 مسول فنی دکتر قربانی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-311-4452021
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه