جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر دبیری
آدرس اصفهان.خیابان آمادگاه
 مسول فنی دکتر دبیری
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-311-2225233
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه