جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر ایلاقی
آدرس قائمشهر، خيابان بابل، روبروي بانكمسكن، مجتمع آمين ٠ ٢
 مسول فنی دکتر ایلاقی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-123-2237397
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه