جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه کاخ
آدرس تهران - خیابان فلسطین - پلاک 233 - کد پستی 1416753313
 مسول فنی دکتر خوشرو
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی -انگل شناسی- میکروب شناسی
ساعت کار 7 صبح تا 7 شب
تلفن 0098-21-88904003,88901169
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه