جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی مرکزی
آدرس آمل، خيابان ١٧ شهريور، روبروي اداره برق
 مسول فنی دکتر شفایی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-121-2252252
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه