جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکترمحمدرضا بذر افشانی
آدرس کرمان- خیابان شهید رجایی- نبش شهید رجایی 78- آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر محمد رضا بذرافشانی
 مسول فنی دکترمحمدرضا بذر افشانی
خدمات ژنتیک
ساعت کار
تلفن 0098-341-2711324
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه