جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر مجید صادقی
آدرس اصفهان.خمینی شهر.خیابان بوعلی
 مسول فنی دکتر مجید صادقی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-312-3510030
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه