جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكترعبدالحسين موسوي
آدرس ماهشهر-ميدان امام
 مسول فنی دكترعبدالحسين موسوي
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-652-2332523
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه