جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر عسگریان
آدرس ماهشهر-خ منتظري
 مسول فنی دکتر عسگریان
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-652-2321061
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه