جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بهار
آدرس صومعه سرا.خیابان برشنورد.کوچه شهید رضا ستایش.مجتمع پزشکی بهار
 مسول فنی دکتر منصور یوسفی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-182-3229801
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه