جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیوژن
آدرس تهران - منطقه ۳ - شریعتی - پایین تر از پل صدر - خ. خاقانی - خ. عطاری مقدم شمالی - مرکز جراحی نرگس - ط. اول
 مسول فنی محمدحسن - سعید هاشمی مدنی - مروتی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-21-۲۲۶۰۷۵۶۳
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه