جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكترحجت
آدرس نورآباد-دلفان-خ امام-روبروي بانك صادرات
 مسول فنی دكترحجت
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-663-7231213
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه