جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر حجت
آدرس کبودر آهنگ-خ امام –سه راه طالقانی
 مسول فنی دکتر حجت
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-812-5226933
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه