جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر مظفر اسماعیل پور
آدرس بوکان.بلوار شهیدان گمنام.جنب دامپزشکی بوکان
 مسول فنی دکتر مظفر اسماعیل پور
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0098-9141821399
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه