جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر سیروس زینعلی
آدرس تهران.خیابان ولیعصر
 مسول فنی دکترسیروس زینعلی
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0098-21-87939140
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه